LOODUSÕNNETUSED
<- tagasiMis on loodusõnnetus?
Loodusõnnetused Eestis
Erakorraliste loodusnähtustega kaasnevad ohud
  < eelmine peatükkjärgmine lõik >

  Mis on loodusõnnetus?

  Loodusõnnetus on erakorralise iseloomuga loodusnähtus, mis seab ohtu elu, tervise, looduskeskkonna või põhjustab hoonete ja kommunikatsioonide purunemise ning toob kaasa majanduslikku kahju.

  Selle mõiste taga peitub meid pidevalt ähvardav oht - meist sõltumata seavad meie igapäevast elu ning heaolu ohtu erinevad loodusnähtused, mis põhjustavad mitmeid kahjustusi. Tundub, et loodusõnnetuseks on ka sellised olukorrad, mis tekivad peale väga vihmast ja külma või eriti palavat ja kuiva suve, sest põllumeestele tekitavad sellised normaalsest erinevad olud majanduslikku kahju. Sellised situatsioonid tulenevad siiski asukoha kliimast ja selle eripäradest ning ei ole samastatavad antud teemaga. Kui aga sarnase tagajärje põhjustab mingi lühikese aja jooksul toimunud erakorraline loodusnähtus, näiteks torm, siis on tegemist loodusõnnetusega.

  Loodusõnnetus on "õnnetus" seetõttu, et ta toob endaga kaasa mingid konkreetsed ja otsesed tagajärjed, milleks võivad olla inimvigastused või varalised kahjud. Kui toimub näiteks kõva keeristorm inimtühjas kõrbes, siis pakub see teatavat huvi vaid mingile grupile antud valdkonda uurivatele inimestele, kuid tegemist ei ole loodusõnnetustega. Kui aga sarnane situatsioon juhtub mingis asustatud piirkonnas, kus on ohustatud inimesed, siis on tegemist loodusõnnetusega ja vajadusel alustatakse riiklike kriisireguleerimisplaanide elluviimist.

  Seoses globaalsete ilmastikumuutustega, on viimastel aastatel järjest sagenenud olukorrad, kus loodus katab lumega sellised maakera piirkonnad, kus inimesed pole kunagi lund näinud. Samuti toimuvad suured üleujutused piirkondades, mis on tihedalt asustatud ning kus ei ole osatud ennast selleks ette valmistada. Mõlemad juhtumid loovad suure riski ja toovad kaasa suuri kahjusid, sest sellised olukorrad juhtuvad antud piirkondades ootamatult. Kui inimene suudaks paremini ennustada loodusõnnetuste toimumist, siis suudetaks ka tunduvalt efektiivsemalt astuda vajalikke samme elanikkonna kaitsmiseks nende eest.

  Looduse kohta kehtib väga ilmekalt selline tarkusetera, mis ütleb, et nii nagu sina külale, nii küla sinule. Mida rohkem hakkab inimese loodud tehiskeskkond mõjutama loodust, seda rängemalt astub loodus välja inimese vastu, tuues kaasa katastroofilisi tagajärgi.

  Suuremad loodusest tingitud ohud, mis inimesi ähvardavad on:

 • maavärinad;
 • orkaanid;
 • tsunamid ehk hiidlained;
 • keeristormid;
 • vulkaanid;
 • rusuvoolud;
 • üleujutused;
 • metsatulekahjud.

  < eelmine peatükkjärgmine lõik >