MÜRKAINEOHUD
<- tagasiMürkained ja nende toime organismile
Mürkainete kasutamine
Levinumad mürkained
Õnnetused ja nende ennetamine
  < eelmine lõikjärgmine lõik >

  Levinumad mürkained

  Vingugaas on värvuseta, lõhnata väga mürgine gaas. Vingugaas e süsinikoksiid tekib orgaaniliste ainete mittetäielikul põlemisel. Tungib organismi hingamiselundite kaudu. Süsinikoksiid on tugev mürk, mis ühineb verevärvnikuga 200-300 korda kiiremini kui hapnik, mille tulemusena saab veri kopsudest hapniku asemel mürgist vingugaasi.

  Süsinikoksiid on küll värvita ja lõhnata, kuid teised vingus leiduvad lõhnavad ühendid annavad kindlat märku vingugaasiohust. Vingumürgitust võivad põhjustada ahjude ja korstnate defektid, ahjusiibrite enneaegne sulgemine, ajutiste küttekollete ebaotstarbekas paigutamine ja lohakas kasutamine. Eriti ettevaatlik peab olema ahju kütmise ja ahju siibri sulgemisega õhtul, sest magamisel areneb mürgitus märkamatult. Suletud uksega garaazhis ei tohi lasta mootoril kaua töötada. Mõnikord piisab mürgituse saamiseks mõnest minutist.

  Vingumürgituse esimesi tundemärke on unisus, peavalu, peapööritus, iiveldus, roidumus, kohin kõrvades või tuksed peas. Esmaabi andmisel tuleb meeles pidada: kannatanu tuleb koheselt viia välja värske õhu kätte ning vabastada ta hingamisteed. Kui ta ei saa pärast teadvuse kaotust värsket õhku, järgneb surm väga kiiresti.

  Kõige sagedamini tuleb mürgitusi ette tulekahjudel, sest põlemisel eralduv suits sisaldab mitmesuguseid kahjulikke gaase. Peamiseks ohtlikuks gaasiks on süsinikmonooksiid e vingugaas, sest see eraldub enamikel sisetulekahjudel hapniku puuduse tõttu. Kuna järjest rohkem luuakse mitmeid uusi materjale, siis suureneb oluliselt ka uute mürgiste gaaside juurdetulek. Seda eriti igasuguste tehismaterjalide, sünteetika, plastmasside jne, kasutusele võtmisel.

  Bensiin on kesknärvisüsteemi kahjustav narkootilise toimega mürk. Bensiin võib organismi sattuda hingamisteede ja naha kaudu, kuid mõningatel juhtudel ka allaneelamisel. Kergema mürgituse korral tekib joove ja psüühiline rahutus, kuid raske bensiinimürgitusega võib kaasneda teadvuse kadu, millele võib järgneda surm. Bensiin aurustub kergesti, kui ta on lahtises anumas või valgub maha, seetõttu tuleb alati hoida anumat suletuna. Rangelt on keelatud bensiini imemine suuga! Seda tehakse sageli siis, kui on tarvis kütust paagist kätte saada, aga spetsiaalset pumpa ei ole. Sageli kasutatakse bensiini käte puhastamiseks maalrivärvidest ja muudest raskesti nahalt maha tulevatest ainetest. Kuna bensiin imendub väga kergesti naha kaudu, siis põhjustab ta esmalt selles kohas punetuse ning naha kuivuse ning edasi võib ohustada ülejäänud organismi. Puhastamiseks tuleb kasutada ainult selleks ette nähtud kemikaale!

  Ammoniaaki - NH3 - kasutatakse lämmastikhappe, väetiste, plastmasside, lõhkeainete ja puhastusseadmete tootmiseks. Üks tähtsamaid ammoniaagi kasutuse kohti on mitmesugused külmutusseadmed - piimakombinaatides jahutusseadmed, külmhooned jne. Ammoniaak avaldab ärritavat mõju organismile, eriti silmadele ja limaskestadele. Veeldatud kujul on ta sööbiva toimega, tekitab nahale külmakahjustusi. Kutsub esile pisaratevoolu ja köha. Nende ettevõtete ümbruses, kus kasutatakse ammoniaaki, on ohtlik elada, sest kui seal peaks õnnetus juhtuma, siis ohustab see päris suurt ümbruskonda.

  Kloori - Cl2 - kasutatakse vesinikkloriidhappe, mitmete orgaaniliste lahustite ja ujumisbasseinis tarvitatava bakterivastase aine valmistamiseks. Samuti bakterite hävitamiseks joogivee puhastamisel ja desinfitseerivates vahendites. Tekitab silmades ja hingamisteedes kipitust ja sööbimistunnet. Kutsub esile aevastust, köha ja luksumist. Suuremates kogustes põhjustab vedeliku eraldumist kopsualveoolides, mille tagajärjeks võib olla uppumine. Looduslikesse veekogudesse sattumisel keskkonnale ohtlik, sest hävitab seal elusorganismid. Basseinides kasutatakse väga väikeses koguses, mis ei ole inimesele ohtlik, kuid hoiab vee puhtana.

  Elavhõbe - Hg - väikestes kogustes leidub majapidamises (termomeetrid), keemialaborites. Raske hõbeläikega vedel metall. Aurud äärmiselt mürgised. Ärritab silmi, metalliaurude sissehingamisel tekib iiveldus, kõhulahtisus, hingamishäired. Põhjustab neerukahjustusi. Põrandale kukkumisel pudeneb väikesteks kuulikesteks ja hakkab veerema madalatesse kohtadesse ning koguneb näiteks põrandapragudesse. Nende kokkukogumine on lubatud ainult erivarustusega spetsialistidele, ilma kaitsevarustuseta, tuleb õnnetuskohast eemale minna.

  < eelmine lõikjärgmine lõik >