OHTLIKUD AINED
<- tagasiOhtlikud ained
Ohtlike ainete klassid
Ohtlike ainete kasutamine ja transport
Käitumine ohtlike ainetega õnnetuste korral
  < eelmine lõik

  Käitumine ohtlike ainetega õnnetuste korral

  Suurt tähelepanu tuleb pöörata sellistele liiklusõnnetustele, millest võtab osa mingi ohtliku aine veok, sest sel juhul võivad tagajärjed olla raskemad ning kaasnevad uued ohud. Kui juhtub õnnetus ohtliku veose sõidukiga, tuleb arvestada, et on võimalik plahvatus- ja mürgitusoht. Sellises olukorras tegutse järgmiselt:

 • Eemaldu ohtlikust kohast!
 • Informeeri häirekeskust!
 • Pöördu meditsiiniteenistuse poole, kui puutusid kokku või hingasid sisse ainet, mida veok vedas! Häirekeskusele info edastamise juures on väga oluline anda piisavalt vajalikku informatsiooni. Väga tähtis on õnnetuste korral panna tähele, kas veok kandis mingit erimärgistust ja jätta meelde ohtliku veose märgil olevad numbrid ning öelda need edasi häirekeskusele. See on väga vajalik selleks, et väljasaadetav päästemeeskond oleks vastavalt varustatud ning teaks enne sündmuskohale jõudmist, millega neil tuleb kokku puutuda. Häirekeskustes on olemas spetsiaalsed andmebaasid, mille abil on võimalik selgeks teha, millise ainega on tegemist. Need, kes teavad nende numbrite tähendust, oskavad ka ise teatud määral hinnata õnnetuse olukorda. Kui tegemist on tuleohtliku ainega, kuid süttimist veel ei ole toimunud, siis on vajalik eemalduda õnnetuskohast enne, kui mõnest juhuslikust sädemest võib laadung süttida. Kui kaubaks on mürgised ained, siis ei tohi õnnetuskohale ligineda ilma spetsiaalse kaitsevarustuseta.

  Alati tuleb meeles pidada, et kui liiklemisel austame ohtliku veose märke ja jälgime neid kui ohusignaale, siis suurendame sellega liikluse turvalisust.

  < eelmine lõik