PLAHVATUSOHUD
<- tagasiPlahvatusohtlikud esemed
Plahvatuse tagajärjed
Käitumine plahvatusohtliku eseme leidmisel
Pommiähvardus
Pommiähvarduse vastuvõtmine
  < eelmine lõikjärgmine lõik >

  Pommiähvardus

  Pommiähvarduseks on selline sündmus, kus kellelegi edastatakse kuritahtlikul või huligaansel eesmärgil teade plahvatusohtliku eseme olemasolust mingis kohas. Tavaliselt soovib teate edastaja jääda anonüümseks. Kõige sagedamini edastatakse pommiähvardused telefoni teel, kuid ka kirjalikult. Harilikult jääb selgusetuks, millise esemega ähvardatakse ja mis on ähvarduse põhjuseks. Siiski tuleb tihti ette juhtumeid, kus ähvardused on väga tõsised ning esitatakse mingeid nõudmisi.

  Kuritahtlikud pommiähvardused on need, kus ähvardaja esitab mingid nõudmised, milliste mitte täitmise korral lubab korraldada plahvatuse. Kuritahtlikeks on ka ähvardused, millele reageerimisel peab ohtu seadma inimeste elud – kui pommiähvardus tehakse haiglale või muule sellisele asutusele, kus inimeste evakueerimine on ohtlik nende elule. Samuti vanglatele või arestimajadele tehtavad ähvardused, sest nende evakueerimine võib põhjustada vahialuste põgenemise ja ohustada sellega teisi inimesi. Kuritahtlikuks on ka need ähvardused, mille eesmärgiks on kellelegi majandusliku kahjumi põhjustamine – näiteks peab mingi ettevõte enda töö seisatama (kauplused, tehased).

  Huligaansed pommiähvardused on Eestis kõige levinumad. Huligaanseteks võib lugeda koolilaste poolt oma koolidele tehtud pommiähvardusi, kui eesmärgiks on mingi kontrolltöö ärajäämine või lihtsalt koolipäeva lühendamine. Esialgu võib see tunduda lihtsalt süütu naljana, kuid tegelikult on tegemist kuriteoga. Alati tuleb lisaks muudele probleemidele arvestada, et paljud inimesed satuvad sellistes olukordades paanikasse ning võivad käituda ettearvamatult. Seoses sellega võib evakueerimise käigus keegi raskelt viga saada. Ette võib tulla selliseid juhtumeid, kus mõni inimene hüppab aknast alla või hakkab treppidest alla jooksmisel trügima. See seab ohtu inimese elu. Kui midagi sellist peaks juhtuma, siis on ainsaks süüdlaseks see, kes tegi pommiähvarduse.

  POMMIÄHVARDUSE TEGEMINE EI OLE KUNAGI SÜÜTU NALI, VAID TÕSISELTVÕETAV KURITEGU!

  < eelmine lõikjärgmine lõik >