PLAHVATUSOHUD
<- tagasiPlahvatusohtlikud esemed
Plahvatuse tagajärjed
Käitumine plahvatusohtliku eseme leidmisel
Pommiähvardus
Pommiähvarduse vastuvõtmine
  < eelmine lõikjärgmine peatükk >

  Pommiähvarduse vastuvõtmine

  Kuigi harilikult edastatakse pommiähvardused häirekeskusele või mingi asutuse telefonile, võib juhtuda ka teisiti ning sellele võib vastama juhtuda ükskõik kes meie hulgast. Kui vastad telefonil kõnele, milles tehakse pommiähvardus, siis proovi alati säilitada rahu. Võimaluse korral kutsu veel keegi kuulama, kuid seda tuleb teha nii, et helistaja seda aru ei saaks. Näiteks anda lähedalolijale käega märku. Helistajaga kõneledes ei tohi teda katkestada ja peab olema temaga rahulik ja sõbralik.

  Loomulikult on sellise inimesega raske olla sõbralik, kuid see annab võimaluse kõnet pikendada, mis on vajalik selleks, et võimalikult palju infot kätte saada. Samuti on pikema kõne käigus rohkem võimalik kuulda erilisi taustahelisid, mis on sageli olulise tähtsusega helistaja asukoha määramisel. Harilikult katkestavad helistajad kõne kohe peale seda, kui nad on enda pähe õpitud teksti ära öelnud, kuid võib juhtuda, et seda ei tehta. Kunagi ei tohi ise sellist kõnet katkestada, sest siis võib mõni oluline asi kuulmata jääda.

  Kui helistaja on kõik ära öelnud, mis ta soovis, siis tuleb võimalusel ka temale küsimusi esitada.

 1. Proovi teada saada:
  • Kuhu on pomm pandud?
  • Millal pomm plahvatab?
  • Kuidas pomm välja näeb?
  • Mis on pommi panemise eesmärgiks?
  • Kas ta nõuab midagi?
  • Kes ta on?
 2. Selgita hääle järgi tema sugu ja ligikaudne vanus!
 3. Proovi meelde jätta tema hääl, kõnemaneer, aktsent, tausthelid! Kohe peale kõne lõppu teatada sellest häirekeskusele või politseile. Kui politsei või päästeteenistuse poolt ei anta muid korraldusi, siis tuleb alustada hoonest inimeste evakueerimist. Evakueerimise otsuse peab vastu võtma täiskasvanud inimene. Evakueerimisel on väga tähtis paanika vältimine, sest vastasel korral tekib hulgaliselt lisaprobleeme, mis võivad esile kutsuda õnnetuse ka siis, kui pommi ei ole või see ei lõhke. Peamine on säilitada rahu ning tegutseda oskuslikult. Kui tegemist on ruumidega, milles viibite pidevalt ja mida hästi tunnete (kodu, klass jne), siis enne ruumidest väljumist peab selle kiiresti üle vaatama ning kui selles on midagi kahtlast, siis avatakse antud ruumis aknad ja antakse sellest teada päästeteenistuse või politseitöötajale.

  RUUMIDEST TULEB VÄLJUDA RAHULIKULT JA ORGANISEERITULT!

  Koolides vastutavad õpilaste turvalise hoonest väljumise eest õpetajad. Alati peab evakuatsiooni käigus täitma õpetaja korraldusi. Keegi tohi iseseisvalt majast välja joosta ning siis üldse kooli juurest lahkuda. Õpetaja kohustuseks on klassist lahkudes võtta kaasa ka klassipäevik ning koolimajast välja jõudes koguda oma õpilased ühte kohta ning kontrollida kõigi kohalolekut. Kui keegi on puudu, siis tuleb sellest koheselt teatada kooli direktorile või muule vastutavale töötajale. Koolimajade evakueerimist raskendab see, et pommiähvardusi tehakse koolidele väga sagedasti ja sellega kaasnevat evakueerimist võetakse kui mingit tobedat mängu, mida peavad kõik kaasa mängima. Kunagi ei tea ette, millise situatsiooniga tegelikult tegemist on, mistõttu peab alati käituma nii nagu oleks tõeline ohuolukord.

  < eelmine lõikjärgmine peatükk >