LEPPEMÄRGID
<- tagasi
  < eelmine peatükkjärgmine peatükk >

  Leppemärgid

  Leppemärgid on kokkuleppelised kujundid, mis tähistavad erinevaid vahendeid ja/või käitumisskeeme, mida õnnetuste puhul vaja võib minna. Teades märkide tähendusi, saad vajadusel nende järgi orienteerudes päästa end ja teisi.

  Hädaabi telefon

  Selle märgi järgi leiad telefoni, mille abil helistada 112 hädaabisse ja teavitada neid toimunud õnnetusest.
  Käsitsi käivitamise kustutusseade

  Selliselt tähistatud ruumidesse on paigaldatud kustutusseade, mis käivitub peale nupule vajutamist. Vastav nupp asub enamasti selle märgi läheduses.
  Tulekustuti

  Märgi läheduses asub tulekustuti.
  Suunav nool

  Tulekustutusvahendite või häireseadeldiste asukohta näitav nool. Kasutatakse koos teiste märkidega.
  Tuletõrjekraan

  Tule kustutamiseks saab kasutada statsionaarset tuletõrjekraani.
  Tuletõrjeredel

  Kasutada saab tuletõrjeredelit.
  Häiresignaali seadis

  Kuuldava häiresignaali andmise seadis.
  Väljapääs asub vasakul

  Väljapääs ruumist asub märgist vasakul.
  Väljapääsuuks

  Uksest, mille kohale on paigutatud selline märk, pääseb välja.
  Väljapääsutee

  Välja pääsemiseks tuleb kasutada alla viivat treppi.
  Väljapääsutee

  Välja pääsemiseks tuleb kasutada üles viivat treppi.
  Veose märgistus

  Nr. 1 / lõhkeaine
  Veose märgistus

  Nr. 14 / lõhkeaine
  Veose märgistus

  Nr. 15 / lõhkeaine
  Veose märgistus

  Nr. 01 / plahvatusohtlik
  Veose märgistus

  Nr. 2 / suru-, vedeldatud- ja lahustatud gaasid.
  Veose märgistus

  Nr. 3 / kergestisüttivad vedelikud
  Veose märgistus

  Nr. 4.1 / põlevad tahked ained
  Veose märgistus

  Nr. 4.2 / isesüttivad tahked ained
  Veose märgistus

  Nr. 4.3 / reageerib ohtlikult veega
  Veose märgistus

  Nr. 5.1 / oksüdeeruvad ained
  Veose märgistus

  Nr. 5.2 / orgaanilised peroksiidid
  Veose märgistus

  Nr. 05 / põlemise intensiivitsumise oht
  Veose märgistus

  Nr. 6.1 / mürgised ained
  Veose märgistus

  Nr. 6.1 A / lehkavad ained
  Veose märgistus

  Nr. 6.2 / nakkusohtlikud ained
  Veose märgistus

  Nr. 7A / radioaktiivsed ained
  Veose märgistus

  Nr. 7B / radioaktiivsed ained
  Veose märgistus

  Nr. 7C / radioaktiivsed ained
  Veose märgistus

  Nr. 8 / sööbivad ained
  Veose märgistus

  Nr. 9 / muud ohtlikud ained
  Veose märgistus

  Nr. 7D / igasugune radioaktiivne aine
  Veose märgistus

  Nr. 12 / kergestipurunev
  Veose märgistus

  Nr. 11 / nooltega näidatud suund hoida ülespoole
  Veose märgistus

  Nr. 10 / hoida kuivalt  järgmine peatükk >