ELEKTRIÕNNETUSED
<- tagasiKodune elektrivõrk
Elektrilöök
Elektriõnnetused
Kaitse elektriõnnetuste eest
  < eelmine lõikjärgmine peatükk >

  Kaitse elektriõnnetuste eest

  Selleks, et vältida elektriõnnetusi, tuleb ennast nende eest kaitsta ja olla hoolas. Et tagada kõigi kodus olevate elektriseadmete normaalne seisukord, tuleb neid hooldada, st neid tuleb aeg-ajalt üle vaadata ja kõrvaldada pisirikked. Kui sa näed, et masinatel on mingeid lahtiseid juhtmeid või on juhtmed katki, samuti kui juhtmed lähevad soojaks või on kuskil sädelust, siis tõmba see seade kohe vooluvõrgust välja ning teata sellest vanematele.

  Milliseid elektritöid võib teha tavaline, elektrialal oskusteta täiskasvanud inimene? Selliste tööde loetelu võib alustada lambipirnide ja kaitsekorkide vahetamisest. Samuti on lubatav valgustite, pistikupesade ja lülitite paigaldus. Alati tuleb meeles pidada, et selliseid töid ei tohi teha voolu all olevate seadmetega.


isetehtud pikendusjuhtmed on sageli tulekahjude põhjustajaks
  Iga maja või korteri elektrikilbis või voolumõõtja juures asuvad kaitsmed. Kaitsmed on selleks, et automaatselt välja lülitada see elektrivõrgu osa, milles on rikked. Nendeks riketeks on voolu äkiline suurenemine katkise isolatsiooni või juhtmetes tekkinud lühise tõttu. Kaitse põleb läbi ja katkestab voolu. Kui kaitsmed ei ole korras või kui neid on oskamatult parandatud või paigaldatud, siis see liigvool kestab, juhtmed või elektriseadme osad kuumenevad, võivad süttida ja tekib tulekahju. Samuti või juhtmete kuumenemisel kaduda nende isolatsioonivõime ning elektrivool levib metallkonstruktsioonide või torustike kaudu ning võib põhjustada elusolendite hukkumist.

 • Avastades elektriseadmetes lühise, sädelemise, ülekuumenemise, korkide läbipõlemise, tuleb koheselt see seade seinast välja tõmmata või kui see pole võimalik, siis lülitada koheselt elektrikilbist elektrivool välja ja teatada sellest elektriavarii meeskonnale või häirekeskusele.
 • Elektriseadme põlema süttimisel tõmba koheselt pistik seinast välja ja peale seda asu vastavalt olukorrale põlengut esmaste vahenditega kustutama.
 • Ära kunagi kasuta vooluvõrgus oleva elektriseadme kustutamiseks vett!
 • Selleks, et kasutada elektriseadmete kustutamiseks tulekustutit, peab jälgima, et sellel oleks peale kantud märgis E.
 • Üldiselt on soovitav tuld summutada teki või vaiba abil, kuid kui seade ei ole elektrivõrgus, siis võib vajadusel kustutada ka veega.
 • Kui telerit on tarvis veega kustutada, siis ära seisa selle ees vaid kõrval, et vältida kineskoobi plahvatamise korral traumasid.

  Kõige sagedamini tuleb koduse elektrisüsteemi rikkumist ette pistikute seinast välja tõmbamisel. Selleks, et seda lihtsamalt teha, kiputakse sageli tõmbama juhtmest ja sellega rikutakse juhe või pistikupesa seinas. Pistiku seinast välja tõmbamisel tuleb alati hoida kinni pistikust ja teise käega toetada seinakontakti kaanele ning seejärel alles tõmmata.

  Õnnetuste vältimiseks:

 • Kasuta elektrilisi kodumasinaid vastavalt kasutusõpetusele!
 • Ära võta üheaegselt kinni elektriseadmest ja metallesemest!
 • Ära kasuta pesuruumides elektriseadmeid, mis ei ole selleks spetsiaalselt ette nähtud!
 • Kui näed elektriseadmetes rikkeid, siis lülita need vooluvõrgust välja ning teata sellest vanematele!
 • Ära kustuta voolu all olevad seadmeid kunagi veega!
 • Ära puutu elektriseadmeid, mis võivad olla rikkis või millel on lahtiseid juhtmeid!
 • Ära ürita ise elektriseadmeid remontida, jäta see töö spetsialistidele!
 • Tee endale ja endast noorematele selgeks eelpool kirjeldatud elektriohutusnõuded!

elektrialajaamad on varustatud ohu eest hoiatava märgisega