Sõnastik

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V


sekstett - heliteos kuuele pillile või häälele, kuue esitajaga ansambel

septett - heliteos seitsmele pillile või häälele, seitsme esitajaga ansambel

serialism - 1950. aastatel sündinud dodekafoonilise tehnika edasiarendus, milles peale helikõrguste korrastati teose teisigi struktuurielemente, nagu helivältused, tämbrid, dünaamika jms

sonaat - ulatuslikum, harilikult mitmeosaline muusikateos ühele või mitmele pillile

sonatiin - väike sonaat

sopran - kõrgeim naishääl, kõrge häälega naislaulja või segakoori kõrgeim häälerühm

süit - mitmest iseseisvast osast koosnev helitöö

sümfoniett - väike sümfoonia (orkestriteos)

sümfoniettorkester - vähendatud koosseisuga sümfooniaorkester

sümfoonia - harilikult 3-4-osaline teos suurele orkestrile

sümfooniline poeem - sümfooniaorkestrile kirjutatud üheosaline teos, mis kajastab mingit poeetilist või filosoofilist ideed

sünkoop - rõhunihe muusikalises rütmis, mille puhul rõhuline noot nihkub tugevalt taktiosalt eelnevale nõrgale (rõhutule) taktiosale

süntesaator - elektrooniline pill (tavaliselt klaviatuuriga), mis koosneb heligeneraatorist ja helimuundusvahenditest