Sisukord
Kodanike Euroopa
I Kujunemine I Ajalugu I Lepingud I Institutsioonid I Laienemine I Turg I Rahandus I Liikmesriigid
Sinisega


on tekstis tähistatud
lingid
plussi alt leiad
ELiga seonduvad
eelised (+)
miinuse
alt
piirangud (-)
ristil klõpsates
sulged
õppematerjali
noolel klõpsates
saad liikuda
edasi
tagasi
Õppematerjal "Euroopa Liit - uued võimalused"   on suunatud gümnaasiumide ja keskkoolide õpilastele.
Õppematerjal on mõeldud eelkõige kasutamiseks kodanikuõpetuse tundides ning vastab selles osas ka riikliku õppekava
nõuetele. Samas on materjali võimalik kasutada ka geograafia ja ajaloo tundides informatiivse lisamaterjalina.
Õppematerjal koosneb 9 suuremast teemast. Teemade nimetused asuvad ülemisel menüüribal.  
Iga suurema teema järel on mõned kordamisküsimused läbitu kinnistamiseks.
CDle on lisatud ka .pdf formaadis
näidistööleht õpetajale.
© 2004 I sisu: Mall Maasik (Audentes) I e-õppe vorm: Kerttu Lõhmus ja Proomet Torga I fotod: Euroopa Komisjon I