| 1 | 2 |

 

 

 

Skaudivorm 1935. a. Noorkotka vorm 1935. a.

 

Hitlerjugend

 

Balilla


 

Eesti 1930. aastate II poole noorsoo-organisatsioone.

Allikas A

Ülemaailmne Eesti Noorsoo ühendus 10 000
Ülemaaline Maanoorte Ühendus 7 000
Noorte Meeste Kristlik Ühing  
Noorte Naiste Kristlik Ühing kokku 6 000
Kristlik Noorsootöösekretariaat 5 000
Lootusring 15 000
Eesti Noorte Punane Rist 15 000
Eesti Skautide Malev 7 000
Eesti Gaidide Malev 3 000
"Noored Kotkad" 20 000
"Kodutütred" 20 000

Noorsoo-organisatsioonide patroon oli president K.Päts ja peavanem kindral J.Laidoner, riiklik noortejuht oli kolonel J.Vellerind.

Noored Kotkad ja Kodutütred olid Kaitseliidu allorganisatsioonid.

 

Allikas B

Skautlus on kristlikule ja rüütlikasvatuseideoloogiale tuginev kasvatus - ja elamisviis; laste ja noorsooliikumise vorme (hõlmab 7-18 aastasi, nii poisse boy scouts kui tüdrukuid girl scouts). Skautlus on koolikasvatust täiendav isiksusekasvatus, mis ergutab isetegemist ja eneseteostust. Tugineb põhimõttele "Tegutsedes aitan ja õpin", juhtlause on "Olen täna parem kui eile ja homme parem kui täna." Täiskasvanu (vanemskaudi, ka skautmasteri) juhtimisel kasvatatakse häid iseloomuomadusi, teo- ja töötahet, ning ligimesearmastust, põhiliselt loodusliku aastaringse laagri oludes mängude, matkade ja praktilise tegevuse kaudu. Tegevuse aluseks on skaudiseadused, 10 käsku tõotus ja moto "Alati valmis!" ligimese ja isamaa kaitseks.