Hindamismudel: Diskussioon2

Autor: Evelin Lahesoo

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Diskussioon

Kriteerium 4 3 21
Osalemise aktiivsus( osaleb aktiivselt arutelus, jagab oma mõtteid ja arvamusi teistega) Alati Enamasti Mõnikord Mitte kunagi
Kuulamine (kuulab kaaslaste arvamusi, oskab kasutada aktiivse kuulamise võtteid) Alati Enamasti Mõnikord Mitte kunagi
Mitteverbaalne suhtlemine ( kasutab mitteverbaalse suhtlemise võtteid-silmside, hääletoon, näoilme, Alati Enamasti Mõnikord Mitte kunagi
Koostöö (oskab kaaslastega arvestada ning jagada arvamusi sobival hetkel) Alati Enamasti Mõnikord Mitte kunagi
Teemas püsimine (esitab arvamusi püsides diskussiooni teemas) Alati Enamasti Mõnikord Mitte kunagi

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 11.12.2012 22:38:48


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile