Hindamismudel: Diskussioonivõrk

Autor: Triin Äärismaa-Unt

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Diskussioon

Kriteerium 3 21
Iseseisev töötamine Õpilane töötab iseseisvalt Õpilane töötab enamjaolt iseseisvalt Õpilane ei suuda iseseisvalt töötada, vaid vajab õpetaja või kaasõpilaste abi
Teksti lugemisoskus Õpilane saab aru õpetaja poolt ette antud tekstist Õpilane saab üldiselt aru tekstist, aga tal ei kujune sellest tervikpilti Õpilasel on raskusi tekstist aru saamisega
Osalemine paaristöös Õpilane osaleb edukalt paaristöös Õpilane osaleb kohati paaristöös, aga eelistab üksi töötada Õpilane keeldub paaristööst
Väidete argumenteerimine Õpilane leiab õpetaja poolt ette antud väitele poolt- ja vastuargumente (vähemalt 5) Õpilane leiab ette antud väitele 3-4 poolt- või vastuargumenti Õpilane leiab ainult 1-2 argumenti või ei oska neid üldse leida
Arutelu klassikaaslastega Õpilane diskuteerib klassikaaslastega ette antud teemal Õpilane räägib paaril korral kaasa ja kuulab teisi Õpilane on passiivne, ei võta sõna ega jälgi ka tekkinud arutelu
Oma arvamuse põhjendamine Õpilane põhjendab arusaadavalt ja selgelt enda arvamust Õpilane põhjendab oma arvamust üldiselt selgelt, aga leidub üksikuid vasturääkivusi Õpilasel puudub enda arvamus või ta ei oska seda väljendada

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 24.01.2013 17:15:02

Muudetud: 30.01.2013 09:20:45


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile