Hindamismudel: Jõuluehte voltimine

Autor: Küllike Truuts

Valdkond: Käeline tegevus: Paberitööd

Kriteerium 5 4 32
Juhendi lugemisoskus Oskab iseseisvalt juhendit lugeda ning saab sellest aru. Laps sai ise tööjuhendist aru, vajas mõned korrad töö käigus juhendamist. Laps ei saanud kohe ise tööjuhendist aru, kuid õpetaja juhendamisel sai tööga hakkama Ei oska üldse juhendit lugeda.
Voltimisoskus ja aja kasutamise oskus Väga täpselt ja korrektselt volditud töö. Lõpetatud ja puhas tulemus. Puhas, kuid ebakorrektselt volditud töö. On jõutud lõpuni. Määrdunud, lohakas (ebatäpselt volditud) töö. Päris lõpuni pole jõutud. Töö on jäänud täiesti pooleli, lohakas ja räpane.
osade ühendamine Töö osad on ühendatud väga täpselt Töö osad on ühendatud enamasti täpselt kuid mõnest kohast ei ole tükid päris täpselt vastastikku. Töö osad ei ole omavahel täpselt ühendatud, mõni tükk on päris viltu. Töö osad on ühendatud lohakalt ja töö ei ole palli moodi.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 10.06.2013 14:58:49

Muudetud: 10.06.2013 15:19:59


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile