Hindamismudel: Jõuluteemaliste kingituste meisterdamine.

Autor: Kairi Press

Valdkond: Käeline tegevus: Paberitööd

Kriteerium 4 3 21
Informatsioon projekti kohta Informatsioon projekti kohta väga hea. Informatsioon projekti kohta piisav. Informatsioon projekti kohta kesine. Informatsioon projekti kohta puudub.
Õpilaste tegevus projektis ja Innovaatilisus Õpilane töötab projektis iseseisvalt, kasutades oma fantaasiat, loovust ning vajadusel tööjuhendit. Õpilane töötab projektis vähese juhendamise alusel. Õpilane töötab projektis õpetaja pideval suunamisel. Õpilane ei tööta projektis iseseisvalt.
Projekti jätkusuutlikkus Projekt võimaldab kasutust kõikidele õpetajatele. Projekt võimaldab kasutust kunstiõpetuse õpetajatele. Projekt võimaldab kasutust kõikidele Kunda Ühisgümnaasiumi õpetajatele. Projekt sobib kasutamiseks vaid loojatele.
Tulemused Õpilase jõuluteemaline kingitus on valminud täiel määral. Õpilase jõuluteemaline kingitus on valminud miinimum määral. Õpilase jõuluteemaline kingitus on valmimisel. Õpilasel ei valmi jõuluteemaline kingitus.
Õppekava integreeritus Töös on integreeritud vähemalt nelja õppeainet. Töös on integreeritud vähemalt kolme õppeainet. Töös on integreeritud vähemalt kaks õppeainet. Töös on integreeritud vaid üks õppeaine.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 10.11.2014 15:30:11


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile