Hindamismudel: Diskussioon

Autor: Enna Kallasvee

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Diskussioon

Kriteerium 4 3 21
Osalemise aktiivsus Osaleb aktiivselt arutelus, avaldab arvamust ja oma mõtteid. Toetab ja juhib teisi. Jagab teistega oma mõtteid. Seob oma mõtted teiste poolt öelduga. Avaldab oma arvamust vähesel määral. Ei avalda oma arvamust või teeb seda arvestamata teemat.
Kuulamine Kuulab kaaslaste arvamust, oskab kasutada aktiivse kuulamise võtteid. Enamasti kuulab kaaslaste arvamusi. Valgub veidi laiali. Kaldub teistele teemadele. Kuulab kaaslaste mõtteid valikuliselt. Teistega mitte arvestav, ei kasuta aktiivse kuulamise võtteid, ega osale tegevuses.
Mitteverbaalne suhtlemine Kasutab mitteverbaalse suhtlemise võtteid ning arvestab nendega (silmside, näoilme, hääl) Enamasti oskab teha järeldusi mitteverbaalse suhtlemise märkide abil. Saab mõningast infot mitteverbaalse suhtlemise kohta. Mitteverbaalse suhtlemise võtteid ei kasuta ning ei arvesta.
Koostöö Oskab kaaslastega arvestada ning oma arvamust sobival hetkel esitada. Enamasti oskab kaaslastega arvestada ning oma seisukohti esitada. Vahel on valmis ootama, et kaaslasi arvetadades tagasisidet anda. Ei ole valmis diskussioonis kaalastega koostööd tegema.
Teemas püsimine Esitab arvamusi püsides diskussiooni teemas ning juhtimata kaaslasi teisele teemale. Enamasti püsib diskussiooni teemas. Üldjuhul püsib diskussiooni teemas, aga vahel kaldub ka teemast kõrvale. Ei püsi teemas, pigem kaldub kõrvale.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 20.02.2015 14:37:32


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile