Hindamismudel: abstraktne kunst

Autor: Rita Pukk

Valdkond: Käeline tegevus: Paberitööd

Kriteerium väga hea hea keskminekehv
Juhendist aru saamine Laps sai ise tööjuhendist aru, sai ilma abita töö õigesti valmis Laps sai ise tööjuhendist aru, vajas mõned korrad töö käigus juhendamist Laps ei saanud kohe ise tööjuhendist aru, kuid õpetaja juhendamisel sai tööga hakkama Laps keeldub õpetajaga koostööd tegemast ja töö jääb tegemata.
Lõikeservade korrektsus Ringid on välja lõigatud väga täpselt mööda joont Ringid on välja lõigatud mööda joont, aga natuke sakilised Ringid on küll ringi moodi kuid ei ole lõigatud prinditud äärejoonte järgi ja on sakiliste äärtega Väljalõigatud kujundid ei ole ringid
Puhtus Puhas, korrektne töö Töö on puhas, mõnes kohas natuke liimi. Töö võiks olla puhtam, liimijäljed rikuvad töö tulemust Töö on väga liimine ja sõrmejälgi täis
Osade ühendamine Töö osad on ühendatud väga täpselt Mõnest kohast ei ole tükid päris täpselt vastastikku Töö osad ei ole omavahel täpselt ühendatud, mõni tükk on päris viltu Töö osad on ühendatud lohakalt ja töö ei ole soovitud kujuga

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 05.12.2016 16:27:59

Muudetud: 05.12.2016 16:38:55


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile