Hindamismudel: Liikuva lilleõie voltimine

Autor: Rita Kadaja

Valdkond: Käeline tegevus: Paberitööd

Kriteerium 5 4 32
Juhendi lugemisoskus Oskab iseseisvalt juhendit lugeda ning saab sellest aru. Laps sai ise tööjuhendist aru, vajas mõned korrad töö käigus juhendamist. Laps ei saanud kohe ise tööjuhendist aru, kuid õpetaja juhendamisel sai tööga hakkama Ei oska üldse juhendit lugeda.
Voltimisoskus ja aja kasutamise oskus Väga täpselt ja korrektselt volditud töö. Tükid volditud korrektselt. Lõpetatud ja puhas tulemus. Puhas, kuid ebakorrektselt volditud töö. Tükid ebatäpselt volditud. On jõutud lõpuni. Määrdunud, lohakas (ebatäpselt volditud) töö. Päris lõpuni pole jõutud. Töö on jäänud täiesti pooleli, lohakas ja räpane. Osad tükid laualt kadunud.
osade ühendamine Töö osad on ühendatud väga täpselt, tükid liiguvad lilleõieks ja lahti. Töö osad on ühendatud enamasti täpselt kuid mõnest kohast ei ole tükid päris täpselt vastastikku. Lilleõie liikumisel vajab abistamist. Töö osad ei ole omavahel täpselt ühendatud, mõni tükk on päris viltu. Osad tükid tuleb välja vahetada st uuesti voltida. Töö osad on ühendatud lohakalt ja töö ei ole näidise moodi.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 24.04.2017 15:58:49

Muudetud: 24.04.2017 16:07:41


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile