Hindamismudelid

Koostöö: Paaristöö

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-26) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Evaluating destination(Comments, Presentation (oral in the class), Process of work (written report), References, Setting the goal (written report))Katrin Saks
Kuulamisülesannete hindamine 5.-6. klassis(Kordused, Kuulamine (üldine hindamine), Kuuldud teksti sisu mõistmine ja ülesannete lahendamine teksti põhjal., Õigete vastuste osakaal )Julia Nikolina
Lihavõttepühad Eestis ja Prantsusmaal(Materjalide mitmekesisus, Projekti kirjeldus, Projekti vormistus, Õpilaste osalemise hinnang)julia menšikova
Loovtöö koostamine ühistöövahendeid kasutades (IKT) (Hinnang rühmaliikmete panusele, Koostöö paariliste vahel, Protsessi hindamine, Tulemuse hindamine)Marge Paluoja
Meeskonnaliikme panus paaristöös (LÕK õpilasele)(Avaldan oma arvamust, Kuulan paarilise arvamust, Mulle meeldib paristöö, Saan ülesandest aru, Tegutseme koos, Ülesande täitmisel on minust abi)Anneli Areng
Paaristöö(Aja kasutus, Tööpanus, Ülesande lahendus)Kerli Tedder
Paaristöö(Aja kasutus, Tööpanus, Ülesande lahendus)Sirje Voitka
Paaristöö(Aja kasutus, Tööpanus, Ülesande lahendus)Olga Lašuk
Paaristöö(Aja kasutus, Tööpanus, Ülesande lahendus)sirje rohtla
Paaristöö(Aja kasutus, Tööpanus, Ülesande lahendus, Ülesandes püstitatud eesmärkide teostamine)Katre Veide


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile