Hindamismudel: Lugemine

Autor: Riina Õun

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 3 21
õigsus Loeb vigadeta. Loeb väheste vigadega. Esineb palju vigu.
soravus Loeb soravalt. Esineb üksikuid pause. Veerib.
ilmekus Loeb väga ilmekalt. Loeb ilmekalt. Loeb ilmetult.
kuuldavus Loeb kuuldavalt, selge häälega. Lugemine ei ole hästi kuulda. Loeb väga vaikselt.
Teadlikkus. Saab aru teksti sisust. Lüngad tekstist arusaamisel. Ei saa loetust aru.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.04.2012 16:35:52

Muudetud: 12.04.2012 16:39:16


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile