Hindamismudel: Esitlus Austraaliast inglise keeles (7. klass)

Autor: Piret Hunt

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Teema Esitlusel on selge eesmärk ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda. Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. Esitlusel pole kindlat eesmärki ja ei vasta teemale.
Ülesehitus Esitluse alguses korralikult vormistatud avaleht ja lõpus kasutatud materjalide loend eraldi lehel. Esitlus sisaldab vähemalt kuute slaidi. Esitluses viis slaidi või avaleht või kasutatud materjalide leht pole korrektselt vormistatud. Esitluses viis või vähem slaidi. Nii avaleht kui kasutatud materjalide leht valesti vormistatud. Esitlusel on vähem kui neli slaidi. Puudub avaleht või kasutatud materjalide lehekülg.
Animatsioonid ja esitlemine Esitlus väga sujuv ja korralik, salidide vahetused ja animatsioonid (kui nad esinevad) toimuvad õigeaegselt ja nauditavalt. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu liiga kiire slaidide vahetumise või animatsioonide tõttu. Esitlemine tagasihoidlik, esineb puudujääke salidide vahetumise ja/või animatsioonide osas, palju juhuslikku valikut. Esitlemine konarlik, esineb liiga kiireid slaidide vahetumisi või animatsioone.
Graafika Graafika on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, on hea kvaliteediga ja toetab lugeja huvi ja arusaamist. Graafika on seotud esitluse sisuga, seda on parasjagu, kuid ei ole hea kvaliteediga. Graafika elemente on liiga vähe või liiga palju. Graafika tundub olevat valitud juhuslikult ja/või on halva kvaliteediga ja/või eksitab vaatajat.
Kasutatud materjali lehekülg Kasutatud materjali loetelu eraldi lehel. Allikad täpselt kirja pandud. Kasutatud vähemalt kahte interneti ja üht paberkandjal olevat allikat. Loetelu eraldi lehel, kuid sisaldab ebatäpsusi. Loetelu eraldi lehel, kuid sisaldab õigekirja vigu. Puudu üks allikas. Loetelu pole eraldi lehel või puuduvad osa allikatest

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 03.05.2012 17:00:05


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile