Hindamismudel: Luule esitamine

Autor: Liisi Täht

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kriteerium 5 4 32
ilmekus Esitaja loeb ilmekalt, pausid on õiges kohas. Esitaja loeb ilmekalt, pausid kohati valesti. Kohati kaob ilmekus, pausid valed. Ilmekus puudub.
selgus Esitaja hääldab sõnu korrektselt ja arusaadavalt. Esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti, kaks rõhuviga. Kohati arusaamatu või liiga vaikne esitus. Liiga vaikne esitus, sõnadest ei saa aru.
esitus Luuletus esitatakse peast. Esitaja kasutab lugemisel aeg-ajalt abimaterjale. Esitaja kasutab lugemisel sageli abimaterjale. Luuletus loetakse maha.
esinemiskultuur Esitaja esinemiskultuur on korrektne (hääletoon, kehakeel, silmside kuulajatega). Puudub silmside kuulajatega. Kehakeel lohakas, puudub silmside. Esinemiskultuur jätab soovida kõikide punktide osas.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 09.06.2012 14:46:28

Muudetud: 11.06.2012 12:06:02


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile