Hindamismudel: Loetud raamatu tegelase kirjeldamine

Autor: Karin Reinberg

Valdkond: Kirjalik eneseväljendus: Tegelase iseloomustus

Kriteerium A B CX
Harjumuste kirjeldamine Harjumusi on kirjeldatud näidete varal. Ühte harjumust on kirjeldatud ja toodud juurde näited. Kirjeldus on üldsõnaline. Kirjeldus puudub või ei vasta tegelasele.
Kõne kirjeldamine Välja on toodud tema kõnele omased detailid ning teda huvitavad jututeemad. Välja on toodud tegelase kõnet kirjedavad detailid või teda huvitavad jututeemad. Tegelase kõnet on kirjeldatud üldsõnaliselt. Kõne kirjeldus puudub või ei vasta sellele tegelasele.
Käitumise kirjeldamine Tegelase käitumist on kirjeldatud vähemalt kahe näite varal erinevatest olukordadest. Käitumist on põhjendatud endapoolsete kommentaaridega. Tegelase käitumist on kirjeldatud ühe kommenteeritud näitega. Tegelase käitumise kohta on kirjutatud kas \\\\\\\"hästi\\\\\\\" või \\\\\\\"halvasti\\\\\\\", kuid näiteid ei ole toodud. Käitumise kirjeldus puudub või ei vasta sellele tegelasele.
Iseloomustamine Tegelast on iseloomustatud vähemalt kahe sisuka lausega. Lisatud põhjendused. Tegelast on iseloomustatud vähemalt ühe sisuka põhjendatud lausega. Tegelast on iseloomustatud ühe kuni kahe sõnaga. Iseloomustus puudub üldse või ei vasta kirjeldatud tegelasele.
Välimuse kirjeldamine Välimust on kirjeldatud võimalikult täpselt autori poolt kirja pandu alusel. Välimust on kirjeldatud võimalikult täpselt illustratsiooni alusel. Välimust on kirjeldatud üldsõnaliselt illustratsiooni alusel. Välimuse kirjeldus puudub üldse või ei vasta kirjeldatud tegelasele.
Hinnangud Kõige rohkem A-sid. Väga hea! Kõige rohkem B-sid. Hea! Kõige rohkem C-sid. Harjuta veel! Kõige rohkem X-e. Tee uuesti!

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 11.06.2012 21:12:55

Muudetud: 11.06.2012 21:20:55


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile