Hindamismudel: Realistlik joonistus

Autor: Laura Mägi

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium 3 2 1
vormistamine töö on esitamisel korrektne ja puhas töö on peaaegu korrektne ja puhas töös esineb üksikuid ebakorrektsusi töö on määrdunud
kompositsioon pildi pind on väga hästi organiseeritud pildi pind on hästi organiseeritud pildi pinna organiseerimises esineb vigu Pind on kaootiline
vormiõpetus kujutatu on väga äratuntav, iseloomulikus poosis kujutatu on äratuntav. veidi ebaharilikus poosis kujutatut võib aimata kujutatav ei ole äratuntav

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 12.06.2012 15:55:42

Muudetud: 12.06.2012 16:06:22


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile