Hindamismudel: IT füüsikas III kursus

Autor: Anne Krull

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 4 31
Avaleht Avalehel on töö pealkiri, teostaja, kuupäev. Avalehel on töö pealkiri ja teostaja. Avalehel on töö pealkiri. Puudub.
Tervikuna. Punktid korrutatakse 3-ga Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Välja on toodud kolm ühisosa. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Välja on toodud kaks ühisosa. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Tähtajast kinnipidamine. Punktid korrutatakse 2-ga Töö tervikuna on esitatud õigeaegselt. Töö esitati ühe päevase hilinemisega. Töö esitati nädalase hilinemisega. Töö esitati mooduli lõppedes.
Videoklipp või artikkel. Punktid korrutatakse 2-ga Video (artikkel) toetab esitluse sisu, on kvaliteetne ja nauditav. Ei sega esitlust. Video (artikli) tutvustamises esineb väikesi puudusi. Video (artikkel) ei haaku teemaga. Videod (artiklit) ei ole kasutatud.
Seos erialaga. Punktid korrutatakse 3-ga Välja on toodud seos teema ja oma tulevases eriala vahel koos illustratsiooniga. Välja on toodud seos teema ja oma tulevases eriala vahel. Ei seondu erialaga. Seosed puuduvad.
Kujundus/õigekiri Töös on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Töös ei ole õigekirju vigu. Töös on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Töö kujundus on rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda kohti, kus teksti on liiga väike või mitteloetav.Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Töö on liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Kasutatud materjalide loend Kasutatud materjalide loend on korrektne ja vastab autorikaitsele. Kasutatud materjalide loend on olemas, kuid ei vasta autorikaitsele. Kasutatud materjalide loendist ei ole võimalik allikat tuvastada. Puudub.
Esitlemine. Punktid korrutatakse 2-ga Esitlus väga sujuv ja korralik. Esitust on nauditav jälgida. Esitlemine sujuv, kuid tempo liiga kiire või aeglane (raske jälgida). Esitlemine tagasihoidlik, palju juhuslikku valikut. Ei räägi juurde.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 18.06.2012 09:27:38

Muudetud: 18.06.2012 09:36:52


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile