Hindamismudel: Kunstmuinasjutu jutustamine

Autor: Nelle Nurmela

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium Muinasjutu autor ja pealkiri 5 43
Jutustamise soravus Jutustab soravalt, loomulike pausidega. Jutustab soravalt, teeb üksikuid mittevajalikke pause meeldetuletamiseks. Jutustamine katkendlik, lisaküsimustele tuginedes.
Kõne selgus ja tempo Kõne on arusaadav, selge ja kuuldav. Tempo paras, jälgitav. Kõne on üldiselt selge, kohati ebaselge ja mittekuuldav. Kõne ei ole selge. Kõne tempo liiga kiire või aeglane. Ei tee jutustamisel loomulikke pause.
Jutustamise vastavus teemale, jutustuse ülesehitus Jutustab teemapõhiselt ja loogiliselt. Jutustusel on sissejuhatav, teemaarenduslik ja kokkuvõttev osa. Jutustab teemapõhiselt, kui liiga üldiselt. Ülesehitus loogiline. Jutustab teemast mööda, jutustus ei ole loogiline. Jutustusel puudub sissejuhatus või kokkuvõttev osa, teemaarendus segane või lünklik.
Esinemisoskus Ilmestab oma jutustust ilmete, liigutuste jmt. Jutustus on kohati ilmestatud. Jutustus monotoone.
Jutustamise alustamine Nimetab muinasjutu autori ja pealkirja. Nimetab muinasjutu autori või pealkirja. Jätab autori ja pealkirja nimetamata
Sõnavara Kasutab kirjaniku väljendeid, sõnavara lai. Kasutab kirjaniku väljendeid, sõnavara lai. Sõnavara lai, kuid puuduvad kirjaniku väljendid. Sõnavara piisav, kuid igav.
Põnevus Lugu on köitvalt esitatud Lugu on kohati igavalt esitatud Lugu igavalt ja seosetult ette kantud.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 25.09.2012 09:20:51

Muudetud: 25.09.2012 09:24:26


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile