Hindamismudel: Lugemine

Autor: Merike Mölder

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Kuuldavus Loeb selge ja valju häälega. Lugemine ei ole hästi kuulda. Loeb väga vaikselt.
Ilmekus Loeb väga ilmekalt. Õiged rõhuasetused lausetes. Loeb üldiselt ilmekalt. Esineb üksikuid eksimusi. Loeb monotoonselt.
Soravus Loeb soravalt. Esinevad üksikud pausid. Veerib.
Õigsus Veatu lugemine. Esineb üksikuid vigu. Esineb vigu. Kaotab järje.
Teadlikkus Saab tekstist aru. Ei mõista mõnda kohta loetud tekstist. Ei saa loetust aru.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 22.10.2012 13:07:05

Muudetud: 22.10.2012 13:14:09


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile