Hindamismudel: esitluse hindamismudel veeloom

Autor: Külli Natka

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 punkti 3 punkti 2 punkti1 punkt
Slaidid Kõik slaidid on olemas (avaleht, välimus, elupaik, toit, paljunemine, vaenlased, midagi huvitavat, kasutataud materjalid) 1 slaid on puudu 2 slaidi on puudu 3 slaidi on puudu
Avaleht Korrektne ja sisaldab pealkirja, nime, klassi, aastaarvu. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Sisu (punktid korrutatakse 2-ga) Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne ja esitatud lühikeste punktidena. Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Lisatud vähemalt 4 pilti Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Lisatud vähemalt 3 pilti Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või see on mitteloetav. Lisatud vähemalt 2 pilti Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. Lisatud vähemalt 1 pilt.
Kasutatud materjalide loend Korrektne ja sisaldab kõikide materjalide loendit. Kasutatud fotode aadressid on lisatud. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku , kirjavahemärgi ja/või õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Suuline esitlus (punktid korrutatakse 2-ga) Kõne on selge ja arusaadav, silmside kuulajaga, korrektne kehakeel, ei kasuta kõnekeelt ega parasiitsõnu. Oskab vastata küsimustele. 2 puudujääki 4 puudujääki 5 või enam puudujääki
Tähtaeg Töö on esitatud tähtajaks Töö on esitatud 1päevase hilinemisga Töö on esitatud 2päevase hilinemisega Töö on esitatud 3päevase hilinemisega
Hindamine hinne5- 36- 40 PUNKTI hinne4- 30-35 PUNKTI hinne 3- 20-29 PUNKTI VÄHEM KUI 20 PUNKTI- TEE UUESTI

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 29.10.2012 11:08:21

Muudetud: 29.10.2012 11:43:01


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile