Hindamismudel: Jutustamine

Autor: Thea Luik

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 4 21
Jutustamise soravus Jutustab soravalt, loomulike pausidega, eristab tegelasi. Jutustab soravalt, teeb üksikuid mittevajalikke pause meeldetuletamiseks. Jutustamine katkendlik, lisaküsimustele tuginedes.
Kõne selgus ja tempo Kõne on arusaadav, selge ja kuuldav. Tempo paras, jälgitav. Kõne on üldiselt selge, kohati ebaselge ja mittekuuldav. Kõne ei ole selge. Kõne tempo liiga kiire või aeglane. Ei tee jutustamisel loomulikke pause.
Jutustamise vastavus teemale, jutustuse ülesehitus Jutustab teemapõhiselt ja loogiliselt. Jutustusel on sissejuhatav, teemaarenduslik ja kokkuvõttev osa. Jutustab teemapõhiselt, kuid liiga üldiselt. Ülesehitus loogiline. Jutustab teemast mööda, jutustus ei ole loogiline. Jutustusel puudub sissejuhatus või kokkuvõttev osa, teemaarendus segane või lünklik.
Esinemisoskus Julge, silmside kuulajatega, füüsiliselt vaba. Jutustus on kohati ilmestatud, pilk eksleb. Jutustus monotoone, kramplik, ei oska käsi kuskile panna.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 15.11.2012 14:36:18


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile