Hindamismudel: Mandrid ja ookeanid (23-25 p “väga hea”; 18- 22 p “hea”; 13 – 17 p “rahuldav”; 0 – 13 p “soorita töö uuesti”)

Autor: Eha Kaukvere

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 4 32
Õigekiri Vigu ei ole. 5punkti Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgivead. 4 punkti Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. 3 punkti Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu. 2 punkti
Avaleht Korrektne ja sisaldab nõutud osi (pealkiri, töö autor, kool, aeg). 5 punkti Korrektne, kuid puuduvad mõned osad. 4punkti On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. 3punkti Puudub. 0punkti
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad (kollane-sinine, must-valge) ja tekst hästi loetav. 5 punkti Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. 4punkti Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus tekst on liiga väike või mitteloetav. 3punkti Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. 2 punkti
Sisu Sisu on põhjalik. Mandrid: pindala, suurim järv, pikim jõgi, kõrgeim mägi, suuremad riigid koos pealinnaga, looma- ja taimeriigist.midagi huvitavat. Ookeanid: pindala,sügavaim koht,taime-ja loomariigist, suuremad mered, lahed , midagi huvitavat 5 punkt Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne, kuid midagi on ära jäänud või raskesti mõistetav. 4punkti Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. 3punkti Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav. 2 punkti
Teema Esitlusel on selge eesmärk tutvustada mandrit või ookeani ja vastab teemale, mis kandub läbi kogu esitluse. 5punkti Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad viia teemast kõrvale. 4 punkti Esitluse eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad. 3punkti Esitlusel pole kindlat eesmärki ega vasta teemale. 2 punkti

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 04.12.2012 14:18:21


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile