Hindamismudel: Jutustamine

Autor: piret hion

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 5 4 32
Esinemisoskus Ilmestab oma jutustust ilmete, liigutuste jmt. Jutustus on kohati ilmestatud. Jutustus monotoone. Jutustus seosetu ja lünklik.
Jutustamise vastavus teemale, jutustuse ülesehitus Jutustab teemapõhiselt ja loogiliselt. Jutustusel on sissejuhatav, teemaarenduslik ja kokkuvõttev osa. Jutustab teemapõhiselt, kui liiga üldiselt. Ülesehitus loogiline. Jutustab teemast mööda, jutustus ei ole loogiline. Jutustusel puudub sissejuhatus või kokkuvõttev osa, teemaarendus segane või lünklik. Jutustab teemast mööda, jutustus ebaselge. Jutustusel puudub sissejuhatus, kokkuvõttev osa, teemaarendus.
Kõne selgus ja tempo Kõne on arusaadav, selge ja kuuldav. Tempo paras, jälgitav. Kõne on üldiselt selge, kohati ebaselge ja mittekuuldav. Kõne ei ole selge. Kõne tempo liiga kiire või aeglane. Ei tee jutustamisel loomulikke pause. Kõnest on raske aru saada.
Hinde kriteerium Hinne 5 -13kuni 15 punkti. Hinne 4 - 10 kuni 12 punkti- Hinne 3 - 7 kuniüheksa punkti. Hinne 2- alla 7 punkti.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 06.12.2012 17:12:42

Muudetud: 06.12.2012 17:27:48


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile