Hindamismudel: Jutustamine

Autor: Nele Mariste

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 5 4 32
Esinemisoskus Ilmestab oma jutustust ilmete, liigutuste,erinevate hääletoonidega jmt. Jutustus on kohati ilmestatud. Jutustus vähe ilmestatud. Jutustus monotoone.
Jutustamise vastavus teemale, jutustuse ülesehitus Jutustab teemapõhiselt ja loogiliselt. Jutustusel on sissejuhatav, teemaarenduslik ja kokkuvõttev osa. Jutustab teemapõhiselt, kuid liiga üldiselt. Ülesehitus loogiline. Jutustab lühidalt sisu. Jutustab teemast mööda, jutustus ei ole loogiline. Jutustusel puudub sissejuhatus või kokkuvõttev osa, teemaarendus segane või lünklik.
Kõne selgus ja tempo Kõne on arusaadav, selge ja kuuldav. Tempo paras, jälgitav. Kõne on üldiselt selge, kohati ebaselge ja mittekuuldav. Jutustab suurte pausidega. Sisu jälgitav. Kõne ei ole selge. Kõne tempo liiga kiire või aeglane. Ei tee jutustamisel loomulikke pause.
Hinde kriteerium Hinne\\\"5\\\"- 15-13 punkti. Hinne\\\"4\\\"- 12-10 punkti Hinne\\\"3\\\"-9- 7 punkti Hinne \\\"2\\\"- alla 7 punkti

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 06.12.2012 17:12:46

Muudetud: 06.12.2012 17:26:12


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile