Hindamismudel: Paberehted

Autor: Gea Tammiksaar

Valdkond: Käeline tegevus: Paberitööd

Kriteerium 5 4 32
Juhendist aru saamine Laps sai ise tööjuhendist aru, sai ilma abita töö õigesti valmis Laps sai ise tööjuhendist aru, vajas mõned korrad töö käigus juhendamist Laps ei saanud kohe ise tööjuhendist aru, kuid õpetaja juhendamisel sai tööga hakkama Laps ei saanud tööjuhendist ja õpetaja juhendaisest aru, õpetaja pidi teda tihti aitama.
Lõikeservade korrektsus Ringid on välja lõigatud väga täpselt, ei ole väiksemad ega suuremad, kui prinditud äärejooned Ringid on välja lõigatud töpselt, lõikeäär on veidi sakiline Ringid on küll ringi moodi kuid ei ole lõigatud prinditud äärejoonte järgi ja on sakiliste äärtega Väljalõigatud kujundid ei ole ringid
Liimimisvõtted, puhtus Töö on väga puhas ja liimimisjälgi ei ole Töö on puhas, mõnes kohas on märgata vähest liimi või sõrmejälgi Töö võiks olla puhtam, liimijäljed rikuvad ehet Töö on väga liimine ja sõrmejälgi täis
Osade ühendamine Töö osad on ühendatud väga täpselt ja paberpall on ilus igast küljest Töö osad on ühendatud enamasti täpselt kuid mõnest kohast ei ole tükid päris täpselt vastastikku Töö osad ei ole omavahel täpselt ühendatud, mõni tükk on päris viltu Töö osad on ühendatud lohakalt ja töö ei ole palli moodi

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 06.12.2012 17:13:31


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile