Hindamismudel:

Autor: tiina truuts

Valdkond: Koostöö: Ajaleht

Kriteerium 4 3 21
pildid pildimaterjal on sobiv ja asjakohane, pildid on selged ja moonutamata pildimaterjal on sobiv ja asjakohane, osa pilte moonutatud või ähmased osa pilte ei sobi tekstiga pildid ei sobi tekstiga, on moonutatud või ähmased

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 06.12.2012 17:20:36


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile