Hindamismudel: Luuletuse esitamine

Autor: eve rohtla

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kriteerium Väga tubli Tubli RahuldavPüüa rohkem!
ilmekus esitaja loeb ilmekalt, pausid on õiges kohas esitaja loeb ilmekalt, pausid kohati valesti kohati kaob ilmekus, pausid valed ilmekus puudub
selgus esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti kohati arusaamatu või liiga vaikne liiga vaikne või sõnadest ei saa aru
esinemiskultuur esitaja esinemiskultuur on korrektne (hääletoon, kehakeel, silmside kuulajatega) puudub silmside kuulajatega kehakeel lohakas, puudub silmside esinemiskultuur jätab soovida kõikide punktide osas

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 06.12.2012 17:22:17

Muudetud: 06.12.2012 17:26:29


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile