Hindamismudel: Intervjuu hindamine

Autor: Priidu Künnapuu

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Intervjuu

Kriteerium 5 4 32
Interaktiivsus/ peegeldav kuulamine Suhtleb edukalt. Suudab täielikult väljendada oma mõtteid. Kasutab peegeldavat kuulamist küsimuste esitamiseks ja emotsioonide väljendamiseks. Suudab vestlust arendada. Aeg- ajalt ei saa aru ja palub mõistmatuks jäänud sõnu või küsimusi korrata.Kasutab mõõdukalt peegeldavat kuulamist. Raskusi on vestluses osalemisega. Ei suuda esitada täpsustavaid küsimusi. Ei saa aru ja ei suuda vestluses osaleda.
verbaalne väljendusoskus/ sõnavara Väljendab ennast verbaalselt selgelt ja arusaadavalt, ladusas tempos.Kasutab sobivat sõnavara. Kasutab piiratud sõnavara, kuid saab teema käsitlusega hakkama. Jutt on enamasti hüplik ja piiratud sõnavara tõttu raskesti mõistetav. Kui üldse, siis väljendab ennast arusaamatult.
Grammatika Jutt on grammatiliselt korrektne ja mitmekesine. Jutus esineb grammatilisi vigu, kuid need ei takista arusaamist. Jutus on arvukalt grammatilisi vigu, mis raskendavad sellest arusaamist Grammatiliste vigade hulk teeb arusaamise võimatuks.
Hääldus Hääldus ja intonatsioon korrektne. Hääldus ja intonatsioon enamasti korrektne, kõnes esinevad pausid ei takista arusaamist. Jutt on väga katkendlik, arvukad hääldus- ja intonatsioonivead raskendavad arusaamist. Vale hääldus ja intonatsioon teevad arusaamise võimatuks.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 09.12.2012 11:20:30

Muudetud: 09.12.2012 11:56:39


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile