Hindamismudel: Koomiksiraamat I ja II kooliastmes

Autor: Kalle Lina

Valdkond: Visuaalne mõtlemine: Koomiks

Kriteerium 5 - Meistriklass 4 - Tubli tegija 3 - Rahuldun vähemaga2 - Mul-pole-siia-asja
Lehekülgede arv Koomiksiraamat koosneb 7 - 8 leheküljest. Koomiksiraamat koosneb 5 - 6 leheküljest. Koomiksiraamat koosneb 3 - 4 leheküljest. Koomiksiraamat koosneb 1 - 2 leheküljest.
Teemale vastavus Raamatu sisu vastab täielikult teemale. Üksikud elemendid raamatus ei haaku teemaga. 2 - 3 lehekülge ei haaku teemaga. Raamatu sisu ei vasta teemale.
Keeleline korrektsus Koomiksiraamat on keeleliselt korrektne. Koomiksiraamatus esineb 1 - 2 keelelist viga. Koomiksiraamatus esineb 3 - 4 keelelist viga. Koomiksiraamatus esineb 5 või rohkem keelelist viga.
Ülesehitus Kõik nõutavad raamatuelemendid on olemas (pealkiri, autori eesnimi, klass, kool, aasta). Puudub 1 - 2 elementi. Puudub 3 elementi. Puudub rohkem kui 3 elementi.
Jutumullide arv Koomiksiraamat sisaldab 10 või rohkem jutumulli. Koomiksiraamat sisaldab 8 - 9 jutumulli. Koomiksiraamat sisaldab 6 - 7 jutumulli. Koomiksiraamat sisaldab 5 või vähem jutumulli.
Virtuaalne külg Koomiks on lõpuni viimistletud (sobiv taust, elemendid on õiges proportsioonis). Kujundus on kooskõlas sisuga. Esinevad üksikud ebatäpsused, kuid need ei häiri. Kujundus on kooskõlas sisuga Esineb suurem hulk ebatäpsusi, mis segavad pildi ja/ või teksti mõistmist. Kujunduses esineb mõningast ebakõla. Koomiksiraamat on lohakalt kokku pandud. Puudub sobiv taust, elemendid paiknevad ebaproportsionaalselt. Kujundus ei ole sisuga kooskõlas.
Hindamiskriteeriumid 5 = 30 - 27 punkti 4 = 26 - 22 punkti 3 = 21 - 15 2 = pole lihtsalt võimalik saada; 1 = tähtajaks põhjuseta esitamata töö hinne; töö tuleb järele teha.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 09.12.2012 19:23:18

Muudetud: 12.12.2012 20:12:22


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile