Hindamismudel: Esitlus - roomajad (hindamine: max 20-18p \\\"5\\\"; 15 -17p \\\"4\\\", 10 -14p \\\"3\\\", alla 10p, tuleb töö uuesti vormistada ja esitada)

Autor: Hilde Kurg

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 4 3 21
Avaleht Korrektne ja sisaldab nõutud osi: teema, pealkirja joondus keskel, toodud autor ja aasta. Korrektne, kuid puudvad mõned osad, nt. aasta või töö autor. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Värvid on valitud teemat toetavalt. Tekst on lisatud õiges suuruses (nt.26), ühel slaidil on maksimaalselt 6 märksõna või lauset märksõnale. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta või tausta värvilahendus ei toeta teemat, kuigi teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav, aga liiga kirju. Ilmestav foto või pilt olemas. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus tekst on liiga väike või mitteloetav.Kuid ilmestav foto või pilt on olemas. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga. Puudub ilmestav foto või pilt.
Sisu Sisu on põhjalik ja esitatud informatsioon on korrektne. Korrektne keele ja märkide kasutus. On väljatoodud kõik roomajate üldnäitajad: elupaiga kirjeldus, välimuse kirjeldus, toitumine ja toiduahel, paljunemisaeg ja viis, vaenlased ja ohustatus, suhted l Materjal on peaaegu põhjalik ja korrektne, kuid rohkem on kasutatud üldistusi. Esineb vähesel määral lohakusvigu keeleliselt. Puudub üksik nõutud alapunkt. Esineb üksikuid ebatäpsusi ja materjali võiks olla rohkem. Esinevad mõned õigekirjavead ja on puudu rohkem kui üks alapunkt. Sisus on palju ebatäpsusi ja/või esitatud materjal on ebapiisav. Esineb palju õigekirja ja kirjavahemärkide vigu, mis häirib kuulajaid.
Animatsioonid ja esitlemine Esitlus väga sujuv ja korralik, salidide vahetused ja animatsioonid (kui nad esinevad) toimuvad õigeaegselt ja nauditavalt. Suuline kõne tempokas, ei loe maha, vaid tutvustab ja selgitab juurde. Oskab vastata ka lisaküsimustele. Esitlemine sujuv, kuid esineb üksikuid vigu (liiga kiire slaidide vahetumise või animatsioonide tõttu), seadistamisvead. Suuline kõne üldiselt hea, veidi esineb lugemist slaidilt, enamustele küsimustele oskab vastata. Esitlemine tagasihoidlik, esineb puudujääke salidide vahetumise ja/või animatsioonide osas, palju juhuslikku valikut. Suuline esitlus tagasihoidlikum, pigem loeb slaididelt, ei suuda iseseisvalt küsimustele vastata, vajab õpetaja abi. Esitlemine konarlik, esineb liiga kiireid slaidide vahetumisi või animatsioone. Suuline esitlus nõrk, juurde rääkida ei oska. Loeb kõik maha, kardab klassiga silmsidet, küsimustele ei vasta koheselt või ei oska vasta.
Kasutatud materjalide loend Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 13.12.2012 10:14:13

Muudetud: 13.12.2012 17:04:58


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile