Hindamismudel: Toondoo koomiksiraamatu hindamine

Autor: Julia Ratšinskaja

Valdkond: Visuaalne mõtlemine: Koomiks

Kriteerium 4 3 21
Vastavus teemale Töö on sisukas, põhjalik, vastab täielikult teemale/ülesandele. Koomiksi sisu on arusaadav ja kergesti mõistetav igaleühele. Töö vastab teemale osaliselt, kuid koomiksi sisu on arusaadav. Teemakäsitlus on ebapiisav või sisu on kohati arusaamatu. Koomiks ei vasta teemale või selle sisu ei ole arusaadav.
Töö maht Lehekülgede arv vastab nõutule. Lehekülgede arv erineb 1-2 lk. võrra nõutust. Lehekülgede arv erineb veerandi võrra nõutust. Lehekülgede arv on üle poole võrra väiksem nõutust.
Töö struktuur Töö on hästi struktureeritud. Koomiks on loogiliselt üles ehitatud. Koomiksi struktuur on üldiselt korrektse ülesehitusega, kuid esineb mõni loogikaviga. Esineb puudujääke mille pärast sisu on kohati arusaamatu. Koomiks on ebaloogiline, lugu on täiesti arusaamatu.
Keelekasutus Koomiks on keeleliselt neutraalne. Õigekiri on korrektne. Tekstis ei esine keelevigu ega ebatsensuurseid väljendeid. Tekstis esineb kergemaid ortograafia- ja stiilivigu. Koomiksi tekst sisaldab suurel hulgal keelevigu või kasutatud sobimatuid väljendeid Töö keelekasutus ei järgi sobivat stiili, esinevad ebatsensuurseid väljendeid.
Avaldamine Koomiksiraamat on korrektselt vistutatud blogisse/veebilehele. Koomiksiraamat on asetatud lingina blogisse/veebilehele Koomiksiraamat asub õpilase toondoo lehel, eraldi vistutatud ei ole. Koomiksiraamat on kokku panemata.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 17.12.2012 05:13:25

Muudetud: 18.12.2012 14:50:34


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile