Hindamismudel: Lugemisoskus

Autor: Reelika Looring

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 4 3 21
Hääldus Loeb ilma vigadeta või esineb 1-2 väikest hääldusviga. Esineb mõni hääldusviga. Esineb palju hääldusvigu. Esineb väga palju hääldusvigu. Eksib tähtedega.
Ilmekus Loeb väga ilmekalt, arvestab kirjavahemärke ja sõnarõhku. Loeb ilmekalt, kuid esineb väikseid puudujääke. Esineb palju sõnarõhu vigu. Loeb monotoonselt, ilmekus puudub.
Soravus Loeb soravalt ja sõnu kordamata. Lugemisse tekivad mõned pausid või kordab paari sõna. Loeb aeglaselt, esineb palju vigu. Loeb katkendlikult või kordab pidevalt sõnu.
Kuuldavus Loeb selge ja valju häälega. Loeb kohati ebaselge häälega. Loeb vaikselt ja ebaselgelt. Õpetaja ei saa aru millest õpilane loeb.
Teksti mõistmine Oskab vastata kõikidele küsimustele teksti kohta. Oskab vastata paarile küsimusele teksti kohta. Oskab vastata küsimustele teksti kohta, kuid õpetaja abiga. Ei oska vastata küsimustele teksti kohta.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 30.12.2012 16:24:56


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile