Hindamismudel: Lugemispala jutustamine

Autor: Ragne Sukko

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Jutustamine

Kriteerium 3 21
Sisu loogiline edasiandmine, ladusus Sisu on loogiliselt ja õiges järjekorras jutustatud. Esineb mõningaid eksimusi sündmuste järjestuses Esineb palju vigu sündmuste järjestuses.
Sõnavara mitmekesisus ja sõnakasutus Jutustab huvitavalt ja värvikalt, kasutab palju sõnu. Jutustab õigestim napisõnaliselt. Jutustab ühetaoliste (liht)lausetega.
Endale ja teistele arusaadavalt rääkimine Saab ise jutustatavast aru, annab sisu edasi teistele arusaadavalt. Jutustamises segistab lauses sõnu. Jutustajast arusaamine nõuab pingutust. Jutustab sündmustest läbisegi, raske on sisu mõista.
Küsimustele vastamine Vastab küsimustele põhjalikult, loogiliselt, arukalt ja iseseisvalt. Vastab enamusele küsimustele loogiliselt ja arusaadavalt. Vajab pisut aitamist. Vastab ainult mõnele küsimusele, vastused ebamäärased, vajab palju abi.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 24.01.2013 17:04:53

Muudetud: 07.02.2013 12:33:38


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile