Hindamismudel: Koomiks, 7.kl

Autor: ülle teltvei

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium 4 3 21
Vormistus Koomiks on vormistatud vastavalt kokkulepitud nõuetele . Koomiksi vormistus on nõuetekohane, kuid lohakas. Koomiks ei ole arusaadavalt vormistatud .
Sisu Koomiksi sisu on huvitav ja vastab kokkulepitud teemale. Koomiksi sisu vastab kokkulepitud teemale. Koomiksi sisu ei vasta kokkulepitud teemale.
Õigekiri Kirjavigu ei ole. Esinevad mõned kirjavead. Koomiksis on palju kirjavigu.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 05.02.2013 13:13:53

Muudetud: 05.02.2013 13:24:40


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile