Hindamismudel: Amnimafilm (20-28 punkti: suurepärane, 10-19 punkti: sooritatud, 0-9 punkti: paranda vead ja esita film uuesti).

Autor: Kristi Pärt

Valdkond: Multimeedia: Videoklipp

Kriteerium 4 3 21
Vastavus antud teemale Film annab väga hea ülevaate antud teemast Film annab hea ülevaate antud teemast Film annab hea ülevaate antud teemast, kuid mõned aspektid jäävad selgusetuks Film ei anna selget ülevaadet antud teemast ja palju aspekte on arusaamatud
Filmi pealkiri Pealkiri ja informatsioon on hästi esitatud Pealkiri ja informatsioon on esitatud, aga esineb puudujääke Filmi pealkiri ei ole selgelt eristatav Film on ilma pealkirjata
Sõnum Film annab väga hea ülevaate, sõnum on selge ja arusaadavalt edastatud Film annab hea ülevaate sõnum on selgelt edastatud Mõned aspektid filmis jäävad selgusetuks, sõnum on mitmeti mõistetav Film ei anna ülevaadet ja sõnum on arusaamatu
Montaaž Film on väga hästi monteeritud Film on hästi monteeritud Film on monteeritud Film ei ole monteeritud
Filmi pikkus Filmi pikkus on 60-120 sekundit Film on põhjendatult natuke pikem või lühem kui 60 - 120 sekundit Film on põhjendamatult natuke pikem või lühem kui 60 - 120 sekundit Film on palju pikem või liiga lühike.
Algus - ja lõputiitrid Lisatud on algus- ja lõputiitrid Lisatud on osaliselt algus- ja lõputiitrid Lisatud onainult algus- või lõputiitrid Algus - ja lõputiitrid on lisamata
Hääl või muusika Hääl või muusika on kooskõlas filmisõnumiga Hääl või muusika on kooskõlas filmisõnumiga, kuid esineb üksikuid eksimusi Hääl või muusika on ei ole kooskõlas filmisõnumiga Hääl või muusika puuduvad

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 15.02.2013 16:50:07


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile