Hindamismudel: Loovtöö õppemängu hindamismudel. 32-24 suurepärane; 23-15 väga hea; 14-6 hea; 5-0 tee parandused ja esita töö uuesti.

Autor: Riina Hiob

Valdkond: Tarkvara ja veeb: Veebileht kui õppematerjal

Kriteerium 4 3 21
Juhend On koostatud arusaadav juhend. Kohati arusaadav. Juhendist ei saa aru. Puudub.
graafika graafika on seotud lehekülje teema/eesmärgiga, seda on piisaval hulgal, on hea kvaliteediga ja toetab lugeja huvi ja arusaamist graafikat võiks olla rohkem, olemasolev on seotud lehekülje teema/eesmärgiga, on hea kvaliteediga ja toetab lugeja huvi ja arusaamist graafika on seotud lehekülje tee-ma/eesmärgiga, kuid ei ole hea kvaliteediga graafika tundub olevat valitud juhuslikult, on kehva kvaliteediga või eksitab lugejat
kirjatüüp kirjatüüp on sobiv teksti ja pealkirjade jaoks, suurus võimaldab vaevata lugeda, kirjastiili valik hõlbustab lugemist kirjatüüp on sobiv teksti jaoks, pealkirju raske lugeda, suurus on sobilik. on kasutatud eri-nevaid kirjatüüpe, suurust ja stiile on kasutatud suurt hulka eri-nevaid kirjatüüpe, suurust ja stiile
sisu leheküljel on hästi esitatud selge eesmärk ja teema, mis kandub läbi kogu lehekülje; esitatud informatsioon on korrektne ja usaldusväärne leheküljel on hästi esitatud selge eesmärk ja tee-ma, kuid võib sisaldada mõnda elementi, mis võib teemast kõrvale kalduda; esitatud informatsioon on korrektne ja usaldusväärne lehekülje eesmärk ja teema on ebaselged või laialivalguvad; esitatud informatsioon on subjektiivne leheküljel puudub selge eesmärk ja teema; esitatud informatsioon on subjektiivne
kujundus veebilehel on pilkupüüdev ja praktiline kujundus, on lihtne leida kõiki vajalikke elemente, graafilisi elemente on kasutatud efektiivselt materjali organiseerimisel, menüü on arusaadav veebilehel on praktiline kujundus, menüü on arusaadav veebilehel on rahuldav kujundus, kuid võib tunduda liiga tihe või igav; menüü on üldiselt arusaadav veebileht tundub olevat infot liigselt täis topitud või ebaselge, menüü puudub või on arusaamatu
hariduslik sisu ainealaselt korrektne, välja toodud sihtgrupp ja seotus õppekavaga, eesmärgid sõnastatud selgelt, materjali mahust on kerge ülevaadet saada, teema- ja eakohased ülesanded, seosed erinevate teemade ja ainete vahel ainealaselt korrektne, välja toodud sihtgrupp ja seotus õppekavaga, eesmärgid sõnastatud selgelt, materjali mahust ei saa ülevaadet, teema- ja eakohased ülesanded, seosed erinevate teemade vahel ainealaselt korrektne, välja toodud sihtgrupp, seotus õppekavaga on küsitav, eesmärgid sõnastatud selgelt, materjali mahust ei saa ülevaadet, teema- ja eakohased ülesanded, seosed erinevate teemade ja ainete vahel puuduvad ainealaselt ebakorrektne, ei ole seotud õppekavaga
Seos õppekavaga Kogumik on seotud õppekavaga. Kogumik on osaliselt seotud õppekavaga. Mõned osad kogumikust on seotud õppekavaga. Kogumik ei ole seotud õppekavaga.
Innovatiivsus ja rakendatavus Kogumik on uudse lähenemisviisiga ja koolis vajalik (analoogsed materjalid puuduvad). Kogumikus on uudsuselemente ja saab koolis kasutada. Kogumik sisaldab ühte uute elementi ja kohandatult on koolis kasutatav. Uudset lähenemist ei ole ja analoogseid õppematerjale on palju.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 15.02.2013 16:54:28


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile