Hindamismudel: Esitlus 5. klass Multifilm

Autor: Katrin Jõgi

Valdkond: Õppematerjal: Esitlus

Kriteerium 5 3 10
Avaleht Korrektne ja sisaldab nõutud osi. Korrektne, kuid puudvad mõned osad. On olemas, kuid ei vasta nõudmistele. Puudub.
Kujundus Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluses on kasutatud ühesugust kujundust, kuid mõnel saidil ei ole tausta ja teksti värvid on hästi eristatavad ja tekst hästi loetav. Esitluse kujundus rahuldav, kuid võib tunduda liiga tihe või igav. Võib esineda slaide, kus teksti on liiga väike või mitteloetav. Esitlus liiga kirju või liiga igav, juhusliku kujundusega, liiga väikese või mitteloetava tekstiga.
Õigekiri Vigu ei ole. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi vead. Esinevad mõned tühiku ja/või kirjavahemärgi ja õigekirja vead. Esineb palju tühiku kasutamise, kirjavahemärgi ja grammatika vigu.
Animatsioonid Animatsioonid toimuvad õigeaegselt ja loovus on nauditav. Esineb üksikuid vigu. Animatsioonide osas palju juhuslikku valikut, loovus keskpärane, sisu on kohati arusaamatu. Animatsioonide osas palju juhuslikku valikut, loovus puudub.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 15.03.2013 17:26:05

Muudetud: 15.03.2013 17:45:19


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile