Hindamismudel: Luule esitamine 2 klassis

Autor: Meeli Tõnismaa

Valdkond: Suuline eneseväljendus: Luule esitamine

Kriteerium 5 4 32
esitus luuletus esitatakse peast luuletus esitatakse peast luuletus esitatakse peast luuletust ei ole peas
sõnum esitaja toob arusaadavalt välja luuletuse sõnumi esitaja toob arusaadavalt välja luuletuse sõnumi sõnum on aimatav sõnum ei ole mõistetav
ilmekus esitaja loeb ilmekalt, pausid on õiges kohas esitaja loeb ilmekalt, pausid kohati valesti kohati kaob ilmekus, pausid valed ilmekus puudub
selgus esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti esitaja hääldab sõnu arusaadavalt ja õigesti kohati arusaamatu või liiga vaikne liiga vaikne või sõnadest ei saa aru
esinemiskultuur esitaja esinemiskultuur on korrektne (hääletoon, kehakeel, silmside kuulajatega) puudub silmside kuulajatega, hääl on vaikne kehakeel lohakas, puudub silmside esinemiskultuur jätab soovida kõikide punktide osas

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 08.04.2013 15:39:40


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile