Hindamismudel: Lasteaia joonistus

Autor: Klaarika Filatov

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium 4 3 21
vormistamine töö on esitamisel korrektne ja puhas töö on peaaegu korrektne ja puhas töös esineb üksikuid ebakorrektsusi töö on ebakorrektne
vormiõpetus kujutatu on väga äratuntav kujutatu on äratuntav kujutatut võib aimata kujutis ei ole äratuntav
värvimine peab joont, katab ühtlaselt, kasutab erinevaid värvitoone peab joont,katab ebaühtlaselt, kasutab erinevaid värvitoone peab joont, katab ebaühtlaselt, kasutab ühte värvitooni ei pea joont, katab ebaühtlaselt

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 08.04.2013 15:43:57


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile