Hindamismudel: Õpimapp (II-III kooliaste, iseseisvaks tööks). Hindamine: kui kogud 10-12 punkti on õpimapi hinne: väga hea, 8 - 9 punkti annab hinde: hea, 6 - 7 punkti annab hinde: rahuldav, punktide 0- 5 korral tuleb puudused likvideerida ja õpimapp uuesti esitada.

Autor: Laine Aluoja

Valdkond: Eneseareng: Õpimapp

Kriteerium 3 2 10
Eneseanalüüs Eneseanalüüsis on vastatud kõigile eistatud küsimustele. Eneseanalüüsis on vastatud 75% küsimustest. Eneseanalüüsis on vastamata 50% küsimustest. Eneseanalüüsis on vastamata 75% küsimustest.
Õpimapi osad Kõik õpimapi osad on esitatud. Puudub üks osa õpimapist. Puudub kaks osa õpimapist. Puudub kolm osa õpimapist
Õpimapi vormistamine Õpimapp on korrektselt vormistatud vastavalt juhendile. Õpimapi osadest 75% on korrektselt vorrmistatud vastavalt juhendile. Õpimapi osadest alla 50% on korrektselt vormistatud. Õpimapi osadest alla 25% on korrektselt vormistatud
Iseseisvad tööd Kõik iseseisvad tööd on olemas. Esitatud on 75% iseseisvatest töödest. Puuduvad pooled iseseisvatest töödest. Puuduvad iseseisvad tööd

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 08.05.2013 17:52:47

Muudetud: 09.12.2016 16:04:42


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile