Hindamismudel: Loomafiguuri joonistamine

Autor: Ingrid Maadvere

Valdkond: Käeline tegevus: Joonistamine

Kriteerium 4 3 21
vormiõpetus kujutatu on väga äratuntav, iseloomulikus poosis kujutatu on äratuntav. veidi ebaharilikus poosis kujutatut võib aimata kujutis ei ole äratuntav
kompositsioon pildi pind on väga hästi organiseeritud pildi pind on hästi organiseeritud pildi pinna organiseerimises esineb vigu pildi pind on halvasti organiseeritud
vormistamine töö on esitamisel korrektne ja puhas töö on peaaegu korrektne ja puhas töös esineb üksikuid ebakorrektsusi töö on ebakorrektne

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 27.08.2007 23:26:55


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile