Hindamismudel: Toondoo koomiksi hindamine

Autor: Laine Aluoja

Valdkond: Visuaalne mõtlemine: Koomiks

Kriteerium 4 3 21
Vastavus teemale Töö vastab täielikult teemale/ülesandele. Töö vastab teemale osaliselt. Teemakäsitlus on ebapiisav. Koomiks ei vasta teemale.
Sisu Koomiksi sisu on arusaadav ja kergesti mõistetav igaleühele. Koomiksi sisu on arusaadav. Ssisu on kohati arusaamatu. Sisu ei ole arusaadav
Töö struktuur Töö on hästi struktureeritud. Koomiks on loogiliselt üles ehitatud. Koomiksi struktuur on üldiselt korrektse ülesehitusega, kuid esineb mõni loogikaviga. Esineb puudujääke, mille pärast sisu on kohati arusaamatu. Koomiks on ebaloogiline, lugu on täiesti arusaamatu.
Keelekasutus Koomiks on keeleliselt neutraalne. Õigekiri on korrektne. Tekstis ei esine keelevigu ega ebatsensuurseid väljendeid. Tekstis esineb kergemaid ortograafia- või stiilivigu, ei esine ebatsensuurseid väljendeid Koomiksi tekst sisaldab suurel hulgal keelevigu või kasutatud sobimatuid väljendeid. Töö keelekasutus ei järgi sobivat stiili või esineb ebatsensuurseid väljendeid.
Avaldamine Koomiks on korrektselt vistutatud blogisse. Koomiks on asetatud lingina blogisse. Koomiks asub õpilase toondoo lehel, eraldi vistutatud ei ole. Koomiks on lõpetamata.
HINDAMINE Kui kogud 18 -20 punkti on hinne: väga hea. Kui kogud 14 - 17 punkti on hinne: hea. Kui kogud 9 -13 punkti on hinne: rahuldav. Kui kogud punktide 0 - 8 punkti, tuleb puudused likvideerida ja koomiks uuesti esitada.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 20.05.2013 11:19:19

Muudetud: 20.05.2013 11:36:16


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile