Hindamismudel: Lugemisoskuse kontroll aasta lõpus.

Autor: Annika Kukk

Valdkond: Lugemine: Lugemisoskus

Kriteerium 5 4 32
Soravus Loeb soravalt, kiiresti ja arusaadavalt. Ei esine vigu. Loeb soravalt, aga teeb pause. Lubatud on mõningad vead. Loeb, kuid lugemisel esineb pause ja teeb vigu. Ei suuda teksti soravalt ette kanda.
Enda loetust aru saamine. Saab loetud tekstist aru ning suudab oma sõnadega seda ümber jutustada. Saab tekstist aru, aga ei suuda loetut oma sõnadega ringi jutustada. Saab aru, aga ei suuda iseseisvalt teksti ringi jutustada. Õpetaja peab küsimustega aitama. EI saa loetud tekstist aru.
Ilmekus. Tekst on loetud ilmekalt, jälgib komasid ja lõpumärke. Loeb ilmekalt, aga teeb üksikuid ilmekusvigu (küsilause, hüüdlause korral). Loeb, kuid lugemisel kasutab ainult punkte. Esineb vigu. Loeb, aga ei esisteeri ühtegi ilmekuse märki.

Selle hindamismudeli veebiviide:

Loodud: 02.06.2013 21:06:01


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile